Kanun-Yönetmelik

   Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 10044
2 5199 sayılı yasanın uygulama Yönetmeliği 11973
3 Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi / Unesco 12297
4 3285 sayılı hayvan zabıtası ve sağlığı kanunu 6885
5 HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ 10149
6 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri 7942
7 Ev Ve Süs Hayvanları Yönetmeliği 21120
8 Ev Hayvanlarının Korunmasına yönelik Yasa 4856
9 Deney Hayvanlarının Korunması Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Tarım Bakanlığı) 4428
10 Hayvan Deneyleri Yönetmeliği (Çevre Bakanlığı) 6 temmuz 2006 5593
11 Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5276
12 Av ve Yaban Hayvanları Yönetmeliği 5112
13 Bilgi Edinme Hakkı Yasası 4636
14 Türk Ceza Yasasının İlgili Maddeleri 7086
15 Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik 5570
16 Fahri Av Müfettişliği yönetmeliği 8322
17 Yardım Toplama Kanunu 6627